ONZE SCHOOL

Het Logo

Het Latijnse woord Imperator verwijst naar de eretitel die door legionairs werd toegekend aan hun aanvoerder. De lauwerkrans in ons logo duidt op de lauwerkrans die in de oudheid werd verleend aan een zegevierende veldheer.De kleur zwart in ons logo is in de Chinese cultuur traditioneel gezien de neutrale en mysterieuze kleur. De 'I Ching' ofwel het 'Book of Changes' ziet zwart als de hemelse kleur. Het is ook de tegenhanger van wit, Yin en Yang. Wit staat voor puurheid, helderheid en zuiverheid. Groen wordt vaak geassocieerd met jeugdigheid, vrede, harmonie, veiligheid, gezondheid, voortvarendheid, energie en vitaliteit. De kleur groen symboliseert tevens de kleur van onze thuisbasis, Rotterdam.In het hart van ons logo bevindt zich het Yin en Yang-symbool, dat is weergegeven met de kleuren van de Nederlandse vlag. De regelmatige vijfhoek laat zich als volgt verklaren. Wu Xing is het harmonische systeem van de vijf elementen: water, vuur, aarde, metaal en hout. Het systeem heeft een voortbrengende ('voedende') cyclus (Sheng): hout - vuur - aarde - metaal - water - hout, en een controle-cyclus (Ke): hout - aarde - water - vuur - metaal - hout. De twee cycli vormen samen een regelmatige vijfhoek. De (heilige) Lotus is onder meer symbool van zuiverheid.De cirkelvormige onderbroken lijnenfiguur betekent in de Chinese symboliek volkomen, compleet, allesomvattend, hemels en eeuwig. De verdubbelingen van de lijnen kunnen worden gelezen als volmaakt, alle, telkens, opvolgend of veel. De herhalingen van de lijnen betekenen de wens van het eeuwig voortduren.

OPRICHTER

Onze Kempo-school is opgericht door sifu Ad Jiskoot (10 november 1947 - 8 februari 2013). Deze is vanaf jonge leeftijd in het Kempo onderwezen door Carl Faulhaber en Gerard Meijers/Dschero Khan. Ad Jiskoot was een door de Shaolin Kempo Organisatie (S.K.O.) erkend leraar. Derby Haagsma heeft van Ad Jiskoot vanaf 8 jarige leeftijd Kempo-onderwijs gekregen. Sifu Derby Haagsma beoefent het Shaolin Kempo ook samen met Kampfkunstschule Damo in Mönchengladbach, waaraan G.K. Meijers/Dschero Khan nauw is verbonden, en staan derhalve dicht bij de bron van het Shaolin Kempo. In 2008 besloot Ad Jiskoot zijn Kempo-activiteiten te onderbreken en zich meer te richten op zijn maatschappelijke bezigheden. Hij heeft toen een sabbatical ingelast en zich teruggetrokken uit het Kempo in Barendrecht. Het sabbatical van Ad Jiskoot zou niet lang duren. Na aandringen van een aantal oud-leerlingen besloot hij eind 2011 zijn Kempo-lessen te hervatten. Besloten werd de lessen voorlopig te verzorgen in een pand van Derby Haagsma aan de Meenthof in Rotterdam-Centrum. Omdat in dit pand vroeger de bekende Biljartclub 'Imperator' was gehuisvest en Ad Jiskoot het een passende naam vond, werd de Kempo-school 'Imperator Shaolin Kempo' gedoopt. Toen Ad Jiskoot op 8 februari 2013 plotseling overleed, zetten aanvankelijk sifu's Derby Haagsma, Frank Lader en Marcel Elenbaas 'Imperator Shaolin Kempo' voort. In de zomer van 2014 is laatstgenoemde uitgetreden en zijn eigen weg gegaan. In 2016 richtte Derby Haagsma zijn eigen school op onder de naam 'Imperator Martial Arts'.

SHAOLIN KEMPO

Ontstaan uit het Indonesische kuntao en pentjak silat en het Japanse karate en jiujitsu

Shaolin is een Chinese tempel en daarom wordt onze sport ook wel "tempel boksen" genoemd. De geschiedenis van de vechkunst in het algermeen komt uit deze tempels vandaan. De monniken in de vroegere Shaolin tempels deden weinig anders dan mediteren en waren daardoor fysiek niet erg fit. Bodhidharma maakte daar een einde aan door een vechtkunst te introduceren als middel om beter aan de fysieke eisen van het mediteren te kunnen voldoen. Bodhidharma benadrukte echter dat deze kunst alleen voor zelfverdediging tegen bijvoorbeeld de bandieten van dit afgelegen oord gebruikt mocht worden. Een van de oudste gezegden van Shaolin is daarom dat “Iemand die een gevecht begint al onmiddellijk verloren heeft”. Shaolin Kempo is in de jaren ’50 in Nederland ontstaan uit het Indonesische kuntao en pentjak silat en het Japanse karate en jiujitsu. De grondleggers zijn Carl Faulhaber (1942-1974) en Gerard Meijers (1934).Faulhaber en Meijers leidden een groot aantal kempoka die op hun beurt weer verder gaan met nieuwe scholen en nieuwe opleidingen in Nederland, België en Duitsland. . Kempotechnieken zijn ontwikkeld om lichaam en geest met elkaar in balans te brengen. Het leren van diverse technieken is een belangrijk doel van kempo, maar ook het nadenken over de toepassing ervan en de effectiviteit in verschillende situaties zijn doelen. Kempo gaat over discipline, respect en controle over lichaam en geest.

Kempo kent een groot aantal stoot-, slag en traptechnieken, klemmen en worpen en technieken om aanvallen te weren. Vanuit een staand gevecht wordt de aanvaller vaak naar de grond gebracht. Ook wordt geoefend in het uitschakelen van gewapende aanvallers. Voor een goed begrip van een gewapende aanval, oefent een kempoka zelf ook met traditionele wapens zoals de stok, mes, zwaard en sai. Een les begint met een groet van de leerlingen aan de leraar. Leraren worden meestal sensei (japans) of sifu (Chinees) genoemd. Bij het roepen van ‘Za-zen’ gaat iedereen achter elkaar staan verdeeld over 3 rijen in de stand Heisoku Dachi. Vervolgens groeten de leerlingen en de Sifu elkaar tegelijk terug met ‘Tadjoe’ (gegroet) waarbij de handen tegen elkaar gehouden (een monnik-groet).

Kihon (basistechniek training)

Dit is ook een vast onderdeel dat op velerlei manieren getraind kan worden. Basistechnieken zoals: stoten, slagen, trappen en weringen worden afzonderlijk aangeleerd en daarna veelvuldig herhaald.

Kata (stijlvormen)

Kata’s zijn “vastgestelde” stijlvomen (choriografieen), die bestaan uit reeksen van aanvallen en verdedigingen tegen “denkbeeldige” tegenstanders uit verschillende richtingen.

BUNKAI KUMITE

Bunkai Kumite (de gevechtskundige betekenis van Kata) zijn gevechtsoefeningen, die gebaseerd zijn op de bewegingen uit de Kata. “Bunkai” betekent “analyse” en slaat dus op de gevechtskundige analyse van de Kata-bewegingen.

Kumite (partneroefeningen)

Bij Kumite staan twee personen tegenover elkaar en demonstreren hun technieken.

Kobujutsu & Kobudo (gewapend gevecht)

Het Kobujutsu betekent het hanteren van de oude krijgskunsten of oude wapens. Soms wordt het ook wel uitgelegd als een krijgskunst die bedoeld is om de `vrede te bewaren´.